Tổng KLGD: Tổng GTGD: Số GD:
Mã TP Kỳ hạn còn lại Mở cửa Mua Thực hiện Bán Lịch sử giá Đóng cửa
Giá Lợi suất KL Giá Lợi suất Tổng KL Giá Lợi suất KL Loại KL Giá Lợi suất Tổng KL Cao Lợi suất Thấp Lợi suất Giá Lợi suất


Đơn vị kỳ hạn: ngày - Đơn vị giá: VND - Đơn vị KL: 1 - Loại GD: TT(Thông thường), ĐT(Điện tử)